Home / Thanh Nhã

Thanh Nhã

5 nghịch lý của người hiện đại

viet len cuoc song img - 5 nghịch lý của người hiện đại

Con người hiện đại ngày nay, dường như đều bị cuốn vào công việc, kiếm tiền… mà vô tình đánh mất nhiều điều ý nghĩa khác trong cuộc sống. Khi đọc 5 nghịch lý dưới đây, có khi bạn cũng sẽ phải giật mình nhận ra mình cũng nằm trong …

Read More »